Kresby

Skicy

Cyril Kotyšan během svého života vytvořil množství obrazů, ilustrací a jiných děl. Stejně jako designér aut si na papír či do skicáků kreslí prvotní myšlenky a návrhy aut, tak i malíř své představy před jejich samotným vtělením skicuje na papír do speciálního bloku. Jeden zapomenutý skicák a několik jednotlivých skic přežilo všechny úklidy a vyhazování nepotřebných věcí, a založeny na půdě čekaly na své znovuobjevení. Několik obrázků je oscanováno a jsou nyní symbolem prvotních umělcových myšlenek či jen radosti ze svobodného kreslení.

Kresby uhlem

Perokresby

Tuniské dobrodružství

V roce 1967 navštívil Cyril Kotyšan Tunis, kde pobýval několik týdnů a během tohoto období vytvořil několik desítek obrazů a skic, ze kterých se dochovalo už jen několik.