Ilustrace Časopisy

Anděl strážný

Jeden z nejznámějších katolických časopisů pro děti a mládež vycházel mezi lety 1882 - 1900 jako příloha časopisu "Škola Božského srdce Páně", samostatně pak ještě do roku 1918. V prvním ročníku vycházel od ledna jednou měsíčně. Šestnáct stránek A5, za 80 kr. na rok. Poštovné bylo v ceně. Zakládajícím redaktorem byl P.Placidus, J. Mahon benediktin rajhradský. Každému předplatiteli celého prvního ročníku byl slíben "za prémii olejobarevný obrázek". Vydávání trvalo od roku 1882 do roku 1948 a od roku 1993 do roku 2000 bylo opět obnoveno.

Po druhé světové válce prošel časopis významnou proměnou, snažil se vyrovnat ostatním periodikům pro děti. Obsah i grafická podoba časopisu se zmodernizovaly, přispívaly do něj významné osobnosti katolické kultury (František Hrubín, Klement Bochořák, O. F. Babler, Jan Zahradníček), na vyšší úroveň se dostala i jeho výtvarná podoba. Obsah zůstal konfesijně vyhraněný, časopis však tiskl např. i dobrodružné povídky z války, "Junáckou stezku", filatelistickou rubriku, anekdoty apod. Další vývoj titulu přerušil únor 1948 (www.detske-casopisy.cz/tag/andel-strazny/). Předplatné v roce 1948 činilo 35,-Kč, samostatné číslo pak stálo 3,50,-Kč. Časopis v té době vydával Biskupský ordinát v Brně. Cyrilovi Kotyšanovi vycházely v  asopise ilustrace k povídkám, básničkám a článkům v dosud nezjištěném časovém období.

Pražanka - List paní a dívek

List paní a dívek byl prvorepublikový a protektorátní časopis určený pro ženy. Pražanka vycházela v nakladatelství Rodina, vznikla jako hlavičkové vydání Listu paní a dívek roku 1924, ale od roku 1929 vycházela jako samostatný list, a to až do roku 1943. Byl to jeden ze tří nejrozšířenějších listů pro ženy v tehdejší době. Časopis List paní a dívek vydávalo týdně nakladatelství Rodina. Pro Prahu a nejbližší okolí vycházel List paní a dívek s titulem Pražanka, pro Moravu byla tištěna mutace Moravanka a pro Slovensko Slovenka (1930-1935). Časopis si nekladl vysoké cíle, jeho významnou stálou částí byly povídky a romány na pokračování a poradna pro čtenářky (https://cs.wikipedia.org). Cyril Kotyšan ilustroval pro Pražanku několik titulních stran. Zatím se bohužel podařila získat jen malá část.

Humoristické listy

"Bylo to roku 1858, kdy vamberský rodák a bývalý student pražské německé techniky Josef Richard Vilímek starší (1835-1911), před časem z politických důvodů policejně na rok vypovězený z Prahy, založil se svým přítelem z techniky Josefem Svátkem časopis Humoristické listy." (https://www.haltervalley.cz)

"Humoristické listy (často zkracováno na Humory) byl populární český humoristický a satirickýtýdeník, jenž vycházel v letech 1858-1941. Nesl různé podnázvy: Archiv českého rozmaru a vtipu; Ilustrovaný archiv rozmaru a  tipu; Politicko-satyrický týdenník; Obrázkový politicko-satyrický týdenník. Byl založen J. R. Vilímkem a Josefem Svátkem, od roku 1859 jej vedl již jen J. R. Vilímek, a to až do roku 1906. V 2. polovině 19. století byl jedním z mála českých ilustrovaných časopisů; kromě karikatur otiskoval i cenné portréty osobností a ilustrace věnované soudobým událostem." (www.wikipedia.org)